Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetových stránek www.fialakartace.cz.
 • Provozovatelem je Firma Fiala – Fialová Lenka Ing. , Českého červeného kříže 275, Praha 5, Psč 155 31, IČO 41171900.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodávající) a kupujícího (zákazník, kupující).
 • Veškeré údaje uváděné na stránkách www.fialakartace.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou ilustrační.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím objednávkového formuláře na www.fialakartace.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a současně s nimi souhlasí.
 • Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu na www.fialakartace.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Ceny u zboží jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Firma Fiala – Fialová Lenka Ing. si vyhrazuje právo na změnu cen v souvislosti s vývojem kurzu koruny během kalendářního roku. O změně ceny bude zákazník při potvrzení objednávky informován.
 • Ceny jsou uváděny za 1 kus a bez DPH (na vše se vztahuje 21%).
 • Jsme plátci DPH.
 • Smluvní ceny pro velkoobchodní odběratele zůstávají v platnosti.

REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
 • Opotřebení vzniklé současně se škodou způsobenou neodbornou manipulací a spotřební materiál jsou ze záruky vyjmuty.
 • Zboží reklamujte na e-mailové adrese fialakartace@volny.cz nebo na tel. čísle: 601331841.
 • Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu včetně dokumentace. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
 • Pokud se tak rozhodne musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zkontroluje neporušenost a kompletnost zboží a nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku, odeslat, případně dodat osobně objednané zboží na adresu kupujícího v termínu, jenž bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky. Zásilka musí obsahovat dodací list a daňový doklad (fakturu).
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Provozovatel internetového obchodu www.fialakartace.cz se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 • Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Vážíme si vaší důvěry, a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, EXPEDIČNÍ LHŮTY, PŘEPRAVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 • Provozovatel internetového obchodu www.fialakartace.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e−mailem nebo telefonicky. Zboží je expedováno v co nejkratší době v závislosti na skladových zásobách nebo dodací lhůtě z výroby.
 • Zboží je běžně expedováno do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.
 • Platba za objednané zboží je možná bezhotovostně převodním příkazem, nebo dobírkou při předání zboží. Platební podmínky jsou vždy součástí kupní smlouvy.
 • V případě osobního odběru zboží v naší prodejně na adrese U Národní galerie 478, Praha 5 – Zbraslav, 156 00 požadujeme platbu v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.
 • Objednané zboží zasíláme formou balíků prostřednictvím přepravních společností (PPL, Toptrans), Českou poštou. Cena za balík činí 200,- vč. DPH. V případě objednávky nad 5000,- Kč bez DPH dopravné neúčtujeme.
 • Pokud rozměry zboží nedovolují poslat jeden balík, platí se poštovné za každý balík zvlášť, přičemž o této skutečnosti bude zákazník předem informován.
 • Podpisem potvrzujete přepravci, že zboží bylo dodáno v nepoškozeném stavu. Při nepřiměřeném poškození obalu doporučujeme zboží vrátit nebo ještě v přítomnosti dopravce kontaktovat naši společnost.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.fialakartace.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017

Ing. Lenka Fialová

U Národní galerie 478
Praha 5 - Zbraslav
Psč 150 00
Česká republika

fialakartace@volny.cz

+420 601 331 841
+420 724 116 945

IČO 41171900