Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetových stránek www.fialakartace.cz.

Provozovatelem je Firma Fiala – Fialová Lenka Ing. , Českého červeného kříže 275, Praha 5, Psč 155 31, IČO 41171900.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodávající) a kupujícího (zákazník, kupující).

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.fialakartace.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou ilustrační.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím objednávkového formuláře na www.fialakartace.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a současně s nimi souhlasí.

Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu na www.fialakartace.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Ceny u zboží jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Firma Fiala – Fialová Lenka Ing. si vyhrazuje právo na změnu cen v souvislosti s vývojem kurzu koruny během kalendářního roku. O změně ceny bude zákazník při potvrzení objednávky informován.

Ceny jsou uváděny za balení a bez DPH (na vše se vztahuje 21%).

Jsme plátci DPH.

Smluvní ceny pro velkoobchodní odběratele zůstávají v platnosti.

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.

Opotřebení vzniklé současně se škodou způsobenou neodbornou manipulací a spotřební materiál jsou ze záruky vyjmuty.

Zboží reklamujte na e-mailové adrese fialakartace@volny.cz nebo na tel. čísle: 257923427.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu včetně dokumentace. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zkontroluje neporušenost a kompletnost zboží a nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku, odeslat, případně dodat osobně objednané zboží na adresu kupujícího v termínu, jenž bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky. Zásilka musí obsahovat dodací list a daňový doklad (fakturu).

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky. ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu www.fialakartace.cz se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vážíme si vaší důvěry a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, EXPEDIČNÍ LHŮTY, PŘEPRAVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu www.fialakartace.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e−mailem nebo telefonicky. Zboží je expedováno v co nejkratší době v závislosti na skladových zásobách nebo dodací lhůtě z výroby.

Zboží je běžně expedováno do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.

Platba za objednané zboží je možná bezhotovostně převodním příkazem, nebo dobírkou při předání zboží. Platební podmínky jsou vždy součástí kupní smlouvy.

V případě osobního odběru zboží v naší prodejně na adrese U Národní galerie 478, Praha 5 – Zbraslav, 156 00 požadujeme platbu v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.

Objednané zboží zasíláme formou balíků prostřednictvím přepravních společností (PPL, Toptrans), Českou poštou. Cena za balík činí 150,- vč. DPH. V případě objednávky nad 5000,- Kč bez DPH dopravné neúčtujeme.

Pokud rozměry zboží nedovolují poslat jeden balík, platí se poštovné za každý balík zvlášť, přičemž o této skutečnosti bude zákazník předem informován.

Podpisem potvrzujete přepravci, že zboží bylo dodáno v nepoškozeném stavu. Při nepřiměřeném poškození obalu doporučujeme zboží vrátit nebo ještě v přítomnosti dopravce kontaktovat naši společnost.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.fialakartace.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017